Luahan

apa yang nampak, apa yang rasa, apa yang dengar